Heerenveen

De bijstand verandert!
Was je zonder werk, ging je niet naar school en had je geen inkomen? Dan was er voor jongeren tussen de 18 en 27 de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) die je aan kon vragen bij de gemeente. Maar de WIJ is per 1 januari 2012 afgeschaft. Jongeren vallen nu ook onder de bijstandswet (WWB). Ook hiervoor kun je bij de gemeente en het UWVWERKbedrijf terecht. In de nieuwe WWB is er een aantal veranderingen voor jongeren. Wat blijft is dat de uitkering altijd een tijdelijke oplossing is. Je moet proberen zo snel mogelijk voor je eigen geld te zorgen. 

Verplichte zoektijd voor jongeren
Je hebt je gemeld bij het UWVWERKbedrijf voor een uitkering. Je krijgt dan een verplichte zoektijd van 4 weken. In die 4 weken moet je als jongere actief zoeken naar werk of een opleiding en heb je nog geen recht op een uitkering. Heb je actief gezocht en is het na een maand toch niet gelukt? Dan kun je waarschijnlijk een WWB- uitkering krijgen. Belangrijk is wel dat je je zo snel mogelijk meldt bij het UWV Werkbedrijf of bij het Jongerenpunt. Dit kan via www.werk.nl. Alleen voor jongeren met een WW-uitkering geldt geen extra zoektijd. 

Nieuwe WWB stimuleert volgen van onderwijs
Jongeren die onderwijs kunnen volgen, hebben in principe geen recht op een uitkering. Dat geldt vooral voor jongeren die geen startkwalificatie hebben. Startkwalificatie = minimaal een mbo niveau 2-opleiding of een havodiploma. Misschien heb je wel  een startkwalificatie. Maar met een opleiding kun je je kansen op werk vergroten. Je kunt dan geen uitkering krijgen, maar gaat weer naar school. Belangrijk is wel dat je ook naar school moet kunnen. Lukt dit om een of andere reden niet, dan kan de gemeente je misschien wel helpen met een uitkering. 

Huishoudinkomen
Het begrip “gezin” is nieuw in de WWB. Het houdt in dat ouders met volwassen kinderen die in één huis wonen met elkaar een gezin vormen. Alle inkomens in het gezin tellen mee. Is het gezamenlijk inkomen hoger dan het bijstandsbedrag voor een gezin (ongeveer € 1300 netto per maand)? Dan is er geen recht op een bijstandsuitkering. Er zijn wel enkele uitzonderingen voor bijvoorbeeld studerenden. Het betekent dat je als jongere die bij je ouders woont, meestal niet zelf een uitkering krijgt.
Voor wie al een WIJ-uitkering krijgt, is er een overgangssituatie. Voor deze jongeren  blijft de uitkering tot 1 juli 2012 in principe zoals die was.

Jongerenpunt
Misschien heb je geen recht op een uitkering, maar heb je wel behoefte aan begeleiding en ondersteuning. Dan kun je altijd terecht bij het Jongerenpunt. Zij kunnen samen met jou kijken welke mogelijkheden er allemaal voor je zijn.  

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, dan kun je contact opnemen met het Jongerenpunt op telefoonnummer 0513-617794 of www.hetjongerenpunt.nl . Ook op de website van de gemeente staat meer informatie: www.heerenveen.nl/werk-en-inkomen

Deel dit op Facebook!

 
 
 
 
 
 
 
Advertisement
Advertisement